top of page

Tiyatro odaklı kültür/sanat oluşumu.

Pa ne demek?

'Performing arts' için kullanılan uluslararası kısaltma ve aynı zamanda eski dilde ayak demek. 

Mesela: Patika, pabuç, patik...

Kadro pa (2011), farklı disiplinlerden ve kültürlerden sanatçıların bir araya gelip, korunaklı ve eşitlikçi bir zeminde üretim yapmaları için kurulmuştur. 2011 yılında İstanbul’da kurulan çok amaçlı bu topluluk, çalışmalarını tiyatro odaklı yürütürken aynı zamanda performans, müzik, dans, sinema, resim ve edebiyat alanlarından farklı sanatçılarla ortak çalışmalar yürütüyor. Paylaşarak çoğalan, kolay erişilebilir, barışçıl ve özgür alanlara hizmet eden Kadro pa hem özgün hem de samimi bir sanat anlayışına sahip.

PHOTOGRAPHY

VISUAL ARTIST

bottom of page